Img
Dogoterapia – mamy nowego pieska

Dogoterapia w naszym żłobku i przedszkolu. Przedstawiamy Wam Nikę.

Pies merda ogonem na nasz widok, pozwala się pogłaskać, poliże po ręce.

  • Obcowanie z psami, żywymi i czującymi istotami, wpływa bardzo pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka. Wartością dodaną pracy z psami jest przede wszystkim:
    podnoszenie pozytywnego obrazu samego siebie każdego podopiecznego;
  • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa;
  • poczucie całkowitej akceptacji.

Dzieci czując pozytywne nastawienie psów do siebie pracują chętniej, otwierają się na innych, pokonują własne bariery i trudności oraz odnoszą sukcesy, ich poczucie sprawstwa rośnie. Pies powoduje również wyciszenie dzieci nadpobudliwych poprzez skupienie na sobie ich uwagi.

Pies nie ocenia, cieszy się z możliwości pracy z człowiekiem. Jest całkowicie skupiony na wykonywaniu poleceń przewodnika i wspieraniu dziecka w wykonywanych ćwiczeniach.

img
img