Cloud

Dotacja

Img

Żłobek Kamyczek i Kamyczek II uzyskał wparcie finansowe na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ i realizuje „Program Maluch+ 2021” na dofinansowanie miejsc opieki w żłobku. 

Żłobek Kamyczek uzyskał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 72.000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 855 Rodzina; Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w kwocie 72.000 zł.

Dofinansowanie funkcjonowania 75 miejsc opieki dla dzieci z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagającej szczególnej opieki przez okres 12 miesięcy. 

Żłobek Kamyczek II pozyskał również środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 24.000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 855 Rodzina; Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w kwocie 24.000 zł.

Dofinansowanie funkcjonowania 25 miejsc opieki dla dzieci z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagającej szczególnej opieki przez okres 12 miesięcy.