Aktualności


Od dnia 01-01-2017 roku do 31-12-2018 roku nasza Placówka realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich.Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy dla 80 kobiet:

- 50 kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym

- 30 kobiet bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo

Projekt dotyczy kobiet z miasta Koszalina oraz powiatu koszalińskiego dla których Koszalin jest miejscem pracy, pozostających bez pracy z powodu opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

W ramach projektu zostaną utworzone jednocześnie 2 grupy żłobkowe każda dla 20 dzieci:

I grupa - dzieci do lat 2

II grupa - dzieci do lat 3

Od maja 2017 roku do grudnia 2018 roku, jedno dziecko może korzystać z bezpłatnej opieki w ramach projektu nie dłużej niż 12 miesięcy. Możemy objąć wsparciem dwukrotnie 2 grupy (razem 80 dzieci). Oznacza to, że w tym okresie 80 matek lub opiekunek prawnych dzieci ma szansę odnalezienia się na rynku pracy .

W ramach bezpłatnej opieki proponujemy pobyt dziecka w godzinach od 6.30 do 18 :

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

- zajęcia dodatkowe ( angielski , rytmika , dogoterapia)

- zajęcia sensoryczne

- zajęcia w Sali Doświadczenia Świata

- 5 posiłków

Dzieci rozpoczną swoją przygodę w nowo zaadoptowanych i dostosowanych do ich potrzeb salach. Będą korzystały z nowocześnie wyposażonej kuchni, w której zostaną przygotowywane dla nich zdrowe, domowe posiłki. W każdym dniu będą mogły korzystać z nowo powstałego spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa placu zabaw.

W projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które wyraziły chęć udziału w Projekcie i złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze Projektu (Koszalin ul. Wenedów 3).