Projekty unijne


Projekt nr 1. Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich -Żłobek Kamyczek - ulubione miejsce Twojego dziecka

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy dla 80 kobiet

Dofinansowanie projektu z UE: 773 452,50zł

Okres realizaji: 01-05-2017 - 31-08-2018

Projekt nr 2. Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich-Przedszkole Kamyczek otwiera drzwi dla każdego dziecka?

Celem projektu jest poprawa dostępności miejsc i wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Kamyczek w Koszalinie

Dofinansowanie projektu z UE: 1 258 863,64 zł

Okres realizaji: 01-05-2017 - 31-08-2018

Projekt nr 3. Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich -Żłobek Kamyczek najlepszy wybór dla pracującej mamy

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy dla 80 kobiet

Dofinansowanie projektu z UE: 1 258 863,64 zł

Okres realizaji: 01.10.2017 - 31.05.2020

Projekt nr 4. Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich -Żłobek Kamyczek najlepsza opieka dla twojego dziecka

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy dla 80 kobiet

Dofinansowanie projektu z UE: 1 142 554,80 zł.

Okres realizaji: 01.10.2018 - 28.02.2021

Projekt nr 5. Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich -Przedszkole Kamyczek - dobry star w eukację

Celem projektu jest poprawa dostępności miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Kamyczek w Koszalinie dla dzieci 3-4 lat o 20 dodatkowych miejsc oraz rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 50 dzieci.

Dofinansowanie projektu z UE: 700.977,50 zł.

Okres realizaji: 01-04-2019 ? 31-08-2020

Projekt nr 6. Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich -Przedszkole KAMYCZEK rozwija kompetencje. Celem projektu jest poprawa dostępności miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Kamyczek w Koszalinie dla dzieci 3-4 lat o 30 dodatkowych miejsc oraz rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 50 dzieci.